Żywność eko – nie każdy produkt może zasłużyć na to miano

16 listopada 2022

Jeśli szukasz ekologicznej żywności online, kliknij tu.

Od prężnego rozkwitu przemysłu żywieniowego, który obserwujemy od zeszłego stulecia, produkty jedzone przez nas na co dzień zaczęto coraz częściej nasycać przeróżnymi związkami przedłużającymi ich żywotność. Jednakże wraz z poszerzającą się świadomością odbiorców odnośnie tego, co spożywają i jak może to wpływać na ich zdrowie, w ostatnim czasie coraz chętniej szukają oni towarów wykonanych z eko żywności.

Żywność ekologiczna – rośliny uprawiane według wszelkich zasad rolnictwa ekologicznego

By dany wyrób oferowany w naszym kraju mógł zwać się „ekologicznym”, musi spełnić kilka wytycznych. Żywność ekologiczna oraz przetwory z niej wytwarzane muszą zdobyć odpowiednie certyfikaty nadawane przez desygnowane do tego laboratoria. Fundamentalną jednak właściwością spożywczych artykułów ekologicznych jest to, iż zastosowane do ich przyrządzenia owoce oraz warzywa kultywowano według kluczowych obostrzeń rolnictwa ekologicznego. To oznacza, że rolnicy nie stosowali syntetycznych nawozów ani środków ochrony roślin, które mogłyby negatywnie oddziaływać nie tylko na samopoczucie ludzi, lecz które też są zagrożeniem dla ekosystemu. Niektóre wszak nawozy zanieczyszczają wody powierzchniowe czy wywołują zakwaszenie gleby, a opryski pół syntetycznymi pestycydami nierzadko powodują np. obumieranie pożytecznych organizmów. Natomiast na skutek ekologicznej uprawy owoce i warzywa cechują się wielokrotnie niższą zawartością azotynów, azotanów i metali ciężkich, a to znaczy, że mniej tych niepożądanych substancji przedostanie się do ustroju ich konsumentów.

Co musi znaleźć się na etykiecie zdrowej żywności

Przetwory ekologiczne są poddawane ciągłej kontroli we wszystkich fazach produkcji, w tym również w czasie przechowywania oraz przewozu. Co kluczowe, gdy przetwór spełnia warunki, jego wytwórca obok standardowych informacji m.in. o możliwych alergenach, wadze netto, miejscu produkcji ingredientów, temperaturze składowania czy dacie trwałości, musi także obowiązkowo podać numer ID organu kontrolnego dany artykuł i zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, czyli białe gwiazdki, które układają się w kształt listka. Szukając ekologicznych przetworów należy więc czytać starannie etykiety produktów, a zamawiając je online w sklepie producenta sprawdzić, czy na stronie widnieje informacja o przyznanych certyfikatach.

Nasze dane adresowe:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]