Sprzedaż central telefonicznych

7 czerwca 2020

Liderami branży centralek telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które mają duże doświadczenie w produkcji centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centralki telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centrala telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymieniania informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć pracę instytucji oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przekazywanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w sieci centrali) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odcięciu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala pozwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie połączeń zewnętrznych. Ma ona również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.