Kancelaria radców prawnych – odszkodowania za błędy lekarskie

20 kwietnia 2019

Dział dochodzenia odszkodowań Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest rozbudowany. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za szkodę będącą wynikiem czynów niedozwolonych, takich jak pobicie i błędy medyczne, za nieudane wakacje czy zagubiony bagaż lub odszkodowania za wypadki komunikacyjne. Przykłady tego rodzaju zdarzeń można bez problemu mnożyć, ale ważne jest to, że każdorazowo w przypadku zaistnienia szkody jesteśmy przygotowani do udzielenia pomocy prawnej.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne i błędy lekarskie

Na co dzień podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w przypadkach różnego typu. Posiadamy doświadczenie w odszkodowaniach powstałych w wyniku wypadków zarówno drogowych, jak i innych, takich jak upadek na śliskiej nawierzchni. Często prowadzimy także sprawy wynikłe ze strat zaistniałych w trakcie wyjazdów wakacyjnych, spowodowanych m.in. rozbieżnościami w wykupionej ofercie a faktycznym stanem hotelu lub kiedy bezzasadnie nie wpuszczono nas na pokład samolotu. O naszą pomoc zwracają się też osoby pokrzywdzone na skutek błędów medycznych, takich jak podanie nieprawidłowych leków, powikłania przy operacji lub porodzie czy leczenie przez dentystę niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.

Działania kancelarii prawnej w sprawach o odszkodowanie

W trakcie prowadzenia spraw odszkodowawczych zmagamy się z drastycznymi doświadczeniami naszych Klientów, jak pobicie, niepełnosprawność spowodowana przez nieudolnego lekarza czy wypadek komunikacyjny, w skutek którego bliska im osoba poniosła śmierć. Zawsze wiąże się to także z długotrwałą traumą, z jaką zgłaszają się do nas poszkodowani Klienci. Naszą rolą jest ocena stanu faktycznego, a następnie na jego podstawie kalkulacja jakiego odszkodowania może dociekać nasz Klient. Nie ma w tej kwestii sztywnych wytycznych, jednak nasze doświadczenie pozwala nam udzielenie Klientom informacji, która ułatwia im podjęcie decyzji co do dalszego toku sprawy.