Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

27 maja 2019

Usługi detektywów są coraz popularniejsze. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo pomocne również dla pracodawców – pozwalają np. zweryfikować czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim naprawdę nie jest w stanie pracować lub czy informacje podane przez niego w podaniu o pracę są prawdziwe. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności winien mieć prywatny detektyw i w rozwiązaniu których problemów może nam pomóc.

Detektyw – konieczna jest licencja

Nie wszyscy mogą pracować jako detektyw. By legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba dysponować stosowną licencją, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby przystępujące do egzaminu muszą także spełnić wcześniej określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji oraz obywatelstwa jednego z krajów należących Unii Europejskiej. Warunkiem jest także bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

Kiedy szukać pomocy detektywów?

Większość zadań, które realizują detektywi dotyczy różnego rodzaju spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się m.in. kiedy mamy podejrzenie, że nasz towarzysz życia nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam też określić rzeczywistą wysokość zarobków byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne podczas spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.