Po co wykonuje się psychologiczne badania operatorów maszyn?

4 lutego 2022

Chcesz dowiedzieć się, kto oferuje badania operatorów Bielsko Biała? Na co czekasz? Koniecznie odwiedź http://tinyurl.com/yadw6ev5.

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się ze żmudną i bardzo dociekliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce poznać nasze rodzinne relacje. Jak się jednak okazuje takie badania znajdują również zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: na czym polegają?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają istotnie od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują rozbudowany wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe i temperamentalne, testy aparaturowe oraz testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie powinno się obawiać. Do ich wypełnienia trzeba podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma dokładność i szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w wypadku osób chcących wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Poznając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w wystarczająco szybki sposób reagować na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają także zdolność do widzenia przestrzennego, koncentracji uwagi oraz oceny prędkości obiektów będących w ruchu. Wszystko to ma w wypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić wyłącznie psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, do czego konieczne jest odbycie studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Trzeba tego pilnować, inaczej można utracić uprawnienia do pracy w danym zawodzie. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]