Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

29 stycznia 2020

Zgłoś się po poradę do tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się także znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia nauki bądź pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu bądź Rosji. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Tym samym, żeby wykonywać ten zawód, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]