Jakiej wiedzy dostarczają badania wysokościowe

15 sierpnia 2022

Zamów badania wysokościowe Bielsko Biała na http://www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się tylko zgłębianiem relacji prowadzonych pacjentów z innymi ludźmi. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi bardzo dużą pomoc przy określaniu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są m.in w przypadku osób zamierzających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe tak naprawdę w niczym nie różnią się od tych, jakie przechodzą kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawą są testy osobowościowe, inteligencji, temperamentalne. Ich znaczącym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy i wirometr. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują też wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Zatajanie informacji mija się z celem.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeśli o konieczności ich używania zadecydował okulista.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]