Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

22 stycznia 2022

Dalsze informacje o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z większości krajów świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Codziennie biura tłumaczeń sporządzają multum poświadczonych i zwykłych przekładów na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i rozmaitych firm.

Mimo, iż w internecie nietrudno wyszperać bezpłatne narzędzia oferujące translację, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków wykwalifikowanych tłumaczy, bo skorzystanie z ich pomocy jest często obligatoryjne, przykładowo gdy musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się orientacyjnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Co zatem wpływa na cenę przekładu?

Elementy mające wpływ na ostateczną cenę przekładu

Ostateczną cenę tłumaczenia tekstu determinują przytoczone poniżej elementy:
1. Kierunek translacji. Translacja na język polski jest praktycznie o wiele tańsza aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (hiszpański, włoski) czy germańskich (niderlandzki, angielski) będzie z reguły tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego).
3. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy przygotować portfel na większy wydatek.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź zagadnienia, których dotyczy dokument. Translacja prac akademickich, artykułów medycznych bądź kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej specjalizacji, ale również stosowną wiedzę, aby właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu groźnych w skutkach błędów.

Czym różni się tłumaczenie poświadczone od przekładu prostego?

Warto wspomnieć, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo prawo jazdy albo dokumenty szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczątką z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym zaznacza czy przekład wykonany był z oryginału, kopii bądź odpisu, a także przypisuje mu oddzielny numer. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku konieczności zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]