Jak doradca zawodowy pomaga w rozwoju indywidualnym?

14 czerwca 2020

Rynek pracy w XXI wieku wymaga regularnego dostosowywania się do jego bieżących wymogów, a jednocześnie jest bardzo konkurencyjny. Skutkiem tego tak ważny jest nie tylko rozwój zawodowy pojedynczego pracownika, lecz również efektywna organizacja pracy dużych grup pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się wiedzą wykwalifikowanego coacha.

Coach psycholog – pomoc dla menedżerów oraz prezesów firm

Zawodowy coach biznesu pomaga poszerzyć zakres umiejętności danej osoby, otwiera ją na następujące zmiany i nadchodzące wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona dużo szybciej rozwijać swoje kwalifikacje, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale również otwiera ciekawsze perspektywy kariery. Coach ogniskuje swoją uwagę na ambicjach oraz celach klienta, toteż sesje z nim zawsze są spersonalizowane, ukierunkowane na realizację określonych założeń. Kto często decyduje się na sesje coachingowe? Są to zwłaszcza menedżerowie oraz prezesi firm, którzy chcą rozwijać własne umiejętności w sektorze nadzoru i organizacji pracy.

Praca z doradcą zawodowym – pierwsza rozmowa i poznanie ambicji klienta

Podłożem przynoszącej pozytywne skutki współpracy z coachem biznesu, jest drobiazgowe poznanie klienta. Z tej przyczyny inicjujące spotkanie z coachem skupia się na dokładnym ustaleniu ambicji oraz oczekiwań klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, kwalifikacji, najważniejszych zwycięstw oraz klęsk zawodowych. Pomaga to ustalić, czy najlepszą drogą rozwoju będzie doradztwo czy coaching, a także uzgodnić ilość i częstotliwość sesji koniecznych do uzyskania zakładanych wyników. Pierwsze spotkanie nie musi przebiegać z coachem twarzą w twarz – można umówić się na rozmowę telefonicznie czy też przez komunikator. Po zakończeniu określonej liczby spotkań coach opracowuje podsumowanie. Wymienia w nim, które cele zostały osiągnięte, jak również gdzie niezbędna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]