Co zrobić z nietypowymi odpadami? O kontenerowym wywozie śmieci

14 maja 2020

Przebudowa bądź budowa domu, prace w ogrodzie opróżnianie strychu albo piwnicy, remont mieszkania – co łączy te, z pozoru kompletnie niezwiązane ze sobą czynności? W trakcie ich trwania wytwarzane są duże ilości odpadów, które nie powinny znaleźć się wśród odpadów komunalnych. Zużyte sprzęty domowe i meble, gruz budowlany, a także odpady zielone i ziemia muszą być odwiezione do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Co jednak zrobić, jeśli nie jesteśmy w stanie przetransportować ich samodzielnie? W takich przypadkach najlepiej zrobimy decydując się na kontenerowy wywóz śmieci.

Kontenerowy wywóz odpadów – jak to działa?

Wywóz śmieci w specjalnych kontenerach to usługa pozwalająca uniknąć wywożenia odpadów do PSZOK-u. Zajmujące się nim przedsiębiorstwo usługowe zapewnia klientowi kontener o pojemności dopasowanej do zaawansowania prac i ilości generowanych odpadów. Klient może w okresie ustalonym w umowie zapełnić go śmieciami bez obaw o to, że poniesie konsekwencje przewidziane za ich niewłaściwe przechowywanie. W wyznaczonym w umowie dniu firma odbiera od klienta wypełniony kontener na śmieci. To na niej spoczywa w tym momencie obowiązek zatroszczenia się o zgodną z prawem utylizację śmieci, co jest rozwiązaniem bezproblemowym i praktycznym.

Komu rekomendujemy kontenerowy wywóz śmieci?

Kontenerowy wywóz odpadów zamawiają różni klienci. Z oczywistych powodów usługi tego typu największym popytem cieszą się wśród klientów indywidualnych, którzy w wielu przypadkach nie mogą zapewnić przewozu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ze względu na wygodę, wywóz odpadów jest też często zamawiany przez inne firmy. Wykorzystują je między innymi przedsiębiorstwa remontowe, budowlane czy ogrodnicze. W sezonie zimowym to także najlepsza metoda na magazynowanie i wywiezienie śniegu usuniętego z parkingów, dróg wewnętrznych, trawników czy boisk.