Co sprawdzają badania psychologiczne kierowców?

18 sierpnia 2023

Więcej o badaniach psychologicznych kierowców Bielsko Biała - zajrzyj tu.

Badania psychotechniczne kierowców są przeprowadzane w profesjonalnych pracowniach diagnostycznych. Są one niezwykle ważne w kontekście bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak wyglądają testy i co dokładnie weryfikują? Jakie przyrządy wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców zawodowych

Badaniom psychotechnicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby starające się o prawo jazdy np. kategorii D. Do badań przystępują także kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie uprawnień. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się również kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – część testowa i aparaturowa

Badanie kierowców składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie sprawdzana jest zdolność koncentracji, przerzutność uwagi, szybkość działania oraz cechy charakteru czy poziom lęku. Osoby poddawane testom muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Kolejną fazą testów psychologicznych jest część praktyczna, która mierzy przede wszystkim poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się między innymi wirometr, miernik sprawności sensomotorycznej oraz równoważnię. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na weryfikowaniu, jak osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]