Powstrzymaj interwencję komornika – zdecyduj się na restrukturyzację firmy

22 lutego 2020

Kiedy firma znalazła się w głęboki kryzys, wierzytelności w stosunku do partnerów rosną z tygodnia na tydzień i decyzja o ogłoszeniu upadłości wydaje się jedynym możliwym wyjściem, być może przyszedł czas na sprawdzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – przystopuj wzrost zadłużenia

Restrukturyzacją można określić przeobrażenie podmiotu mającą na celu uniknięcie jego bankructwa i w następstwie wzrost jego wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy dostarczają mnóstwo instrumentów do zawarcia układu z wierzycielami, zatem są zdecydowanie bardziej ukierunkowane na właścicieli firm. Same postępowania kończą się szybciej aniżeli przed 2016 r. i wymagają mniej formalności. Restrukturyzacja przynosi wiele korzyści: spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, pomagają przystopować egzekucje komornicze, powstrzymać wykonanie niekorzystnych ugód, a przede wszystkim uratować przedsiębiorstwo przed bankructwem.

4 typy postępowań restrukturyzacyjnych

Przytoczona powyżej ustawa wymienia 4 rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez uczestnictwa sądu. W takim postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy współudziale z nadzorcą układu, którego nawiasem mówiąc sam wyznacza, samodzielnie przeprowadza negocjacje z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Zadaniem sądu jest tu jedynie potwierdzenie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po sporządzeniu i zaakceptowaniu listy wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, jednak w założeniu ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Takie postępowanie trwa na ogół nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, które wybierają na ogół właściciele firm obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas prowadzenia tego typu postępowania jest często dłuższy niż 12 miesięcy, gdyż w kwestiach odnoszących się do wierzytelności spornych, to sędzia decyduje o ostatecznej wysokości zobowiązania.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równocześnie zapewnia najpełniejszą ochronę przed windykacją. Niemniej jednak wiąże się to z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Trzeba zaznaczyć, iż istnieją ograniczenia, które mają wpływ na to, jaki typ restrukturyzacji można zastosować w danym przypadku. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można zastosować tylko wtedy, gdy wysokość wierzytelności spornych nie przekracza 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku konieczne jest rozpoczęcie postępowania układowego albo sanacyjnego. Czynności restrukturyzacyjne są zagmatwane, wobec tego jeżeli podejmujesz decyzję o ich prowadzeniu, ale wahasz się, jaki model będzie najlepszy dla Twojej spółki, obligatoryjnie skorzystaj z usług doradcy restrukturyzacyjnego.