Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

7 czerwca 2023

Więcej informacji o automatycznej windykacji.

Jest mnóstwo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – cykliczne monitowanie dłużnika

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć określenie to prawie każdemu niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w trakcie którego rozpoczyna się wobec dłużnika stosowne działania zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. Kiedy ta strategia windykacji okaże się nieskuteczna, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wystawia taką samą liczbę paragonów i faktur, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie wniesiona w określonym czasie na ogół rośnie. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może skonfigurować swoje harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do nie płacących klientów, definiując między innymi interwały pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie poskutkują, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeżeli wymienione powyżej działania nie będą skuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie wpływających należności, a po pewnym okresie bywa też przyczyną ogromnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]