Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

23 czerwca 2022

Tu odnajdziesz odpowiedź na pytanie, jak wystawić notę księgową na 40 euro.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności zawsze mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w razie wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, a kiedy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez potrzeby uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zepsuje utrzymywanych nierzadko przez wiele lat dobrych układów biznesowych. Przecież zwłoka we wniesienia należności może być kwestią chwilowych kłopotów z wypłacalnością bądź zwyczajnego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Generator not księgowych – gdzie szukać?

W chwili, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie średniego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanym polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest również w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]