Co warto o wiedzieć o systemie rozliczeń SWIFT?

12 maja 2022

Mimo, iż de facto systematycznie korzystamy z usług bankowych, masa Polaków pierwszy raz usłyszało o istnieniu systemu SWIFT w 2022 r. w kontekście nałożenia sankcji względem Rosji jako odpowiedź Zachodu na wojnę na Ukrainie. Jednak system SWIFT stosowany jest już od lat siedemdziesiątych XX wieku i jest jednym z filarów efektywnego funkcjonowania światowej bankowości.

System bankowy SWIFT – usprawnia przelewy międzynarodowe

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli w polskim tłumaczeniu – Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Powszechnie natomiast tego skrótu używa się po prostu do określenia międzynarodowego systemu rozliczeń między bankami, bez którego wykonanie przelewów międzynarodowych byłoby z pewnością dużo bardziej złożone niż teraz. SWIFT to jeden z najpopularniejszych, ale nie jedyny działający aktualnie system tego typu. Nie licząc m.in. w Naszym kraju funkcjonują także z systemów: SORBNET, SEPA oraz Elixir.Na całym świecie wykorzystywane są także przeróżne systemy lokalne, służące wyłącznie do rozliczeń między bankami na obszarze konkretnego kraju.

Co jest zatem najważniejszą zaletą systemu bankowego SWIFT? Obejmuje on prawie wszystkie państwa świata i korzystają z niego nie tylko instytucje bankowe, których liczba obecnie przekroczyła już 10 tysięcy, ale też domy maklerskie, giełdy oraz masa innych podmiotów finansowych. Każdy partycypant systemu SWIFT musi otrzymać unikatowy kod (Bank Identifier Code), składający się z 8 znaków (cyfr i liter). Możliwe jest też nadawanie kodu SWIFT oddziałowi banku, wówczas taki kod ma 11 znaków.

System bankowy SWIFT – przedstawiamy kody BIC popularnych polskich banków

Nawet jeżeli zaledwie od czasu do czasu realizujesz przelewy międzynarodowe, dobrze jest pamiętać kod BIC/SWIFT własnego banku, a co najmniej wiedzieć gdzie ekspresowo znaleźć takie dane. Niżej znajdziesz kody BIC/SWIFT najpopularniejszych banków, obecnych w Polsce.

– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– PKO BP (w tym dla kont PKO Inteligo): BPKOPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Getin Bank: GBGCPLPK
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– CitiBank: CITIPLPX
– Santander Bank Polska: (dawniej BZ WBK): WBKPPLPP
– ING Bank Śląski: INGBPLPW

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]