ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

3 marca 2023

Metoda kasowa. Uzyskaj więcej szczegółów.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – jakie warunki należy spełniać, żeby z niej skorzystać?

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą często znajdują się w sytuacji, kiedy muszą kilka razy upominać się od kontrahenta uiszczenia należności za dostarczone produkty bądź wykonane usługi. Jeśli to zdarza się cyklicznie, nawet znakomicie prosperująca firma może stracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania zapłaty od kontrahenta. Mając na uwadze określony przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość polskich przedsiębiorców, lecz powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w drugą stronę. Jeżeli zatem sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Niezbędne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Co sprawia, że biura rachunkowe nie rekomendują firmom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Przeważnie przyczyną tego jest problem z ciągłym pilnowaniem wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do stałego ich śledzenia, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie jest to skomplikowane. Ale już przy stu lub więcej fakturach nadzorowanie należności pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu i zmniejszenie prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]