Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

28 maja 2019

Dalsze informacje o kontenerze KP 7

Część śmieci nie powinno trafić do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które powstają w trakcie różnych prac budowlanych i remontów, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednakże wyniknąć problemy związane z gromadzeniem i przewozem śmieci. By się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na substancje ciekłe albo gruz

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania i transportu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Nasze dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]