Osuszanie domu – jak pomogą Ci specjaliści

20 marca 2020

Nawet jeśli obiekt budowlany ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają dość nisko, niewykluczone jest zagrożenie, że z czasem ściany będzie przenikać woda. Może się to wydarzyć też nagle w wyniku zalania przez uszkodzoną instalację hydrauliczną bądź z powodu podtopienia, a czasem pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo w efekcie uszkodzonej lub nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie fundamentów – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie ścian nie świadczy od razu, że dom nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności należy rozpocząć od wykrycia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak łazienki, kuchnie czy niewietrzone piwnice pojawiająca się na murach pleśń jest częściej wynikiem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego tarasu bądź dachu. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia stosownej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz mury budowli lub gdy doszło do podtopienia na skutek powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla specjalistów z obszaru hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania murów

Profesjonaliści, którzy mają obszerne doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoje działania od analizy przyczyn zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Stanowi to podstawę do wyselekcjonowania adekwatnych sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki pęcznieją i wykruszają się, a na murach tworzą się zacieki, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wilgoci przez ściany. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda wspina się wzwyż – niekiedy nawet na kilka metrów. Zdarza się to częstokroć, przede wszystkim w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić przywracając izolację poziomą murów, która zablokuje podnoszenie się wilgoci wzwyż. Następnym etapem, oczywiście po dokładnym przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie domów polega czasami przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem wykwalifikowanej ekipy jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej papy termozgrzewalnej, mat bentonitowych bądź izolacji bitumicznej, a następnie wykonanie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. W wielu przypadkach niezbędne będzie również naprawa łączenia izolacji murów z izolacją innych części budowli, jak przepusty kabli, stropy żelbetowe oraz ściany żelbetowe.