Hydroizolacja tarasu czy piwnicy – komu zlecić jej zaplanowanie?

30 grudnia 2019

W trakcie budowy każdego obiektu, bez względu na to czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania trzeba zatroszczyć się o właściwe zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do niepoprawnie bądź w ogóle niezabezpieczonych murów osłabi ich wytrzymałość i potencjał izolacji cieplnej, a także spowodować rozrost chorobotwórczych grzybów oraz pleśni.

Które elementy budowli należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie należy zabezpieczyć przed wilgocią należą zwłaszcza dachy, balkony, piwnice, fundamenty i tarasy zielone, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi bądź wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy wskażą, jakie elementy wymagają ochrony przed wilgocią i jakiej technologii warto użyć w stosunku do konkretnych segmentów budynku. Przykładowo, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z dziurawki, pustaka wypalanego czy cegły rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy zielone izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, żeby każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. Tak samo hydrolizuje się także balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Kluczowe jest, by projektowanie hydroizolacji, zlecić doświadczonej ekipie, posiadającej długoletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy i inwestorzy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w trakcie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem uszczelek pęczniejących, węży iniekcyjnych, taśm dylatacyjnych czy taśm PVC. Z kolei na zlecenie zarządców ukończonych już budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. uszczelnieniem, naprawą i inwentaryzacją przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, uszczelnieniem podszybii windowych oraz wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.