Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

9 kwietnia 2019

Administrator bezpieczeństwa informacji zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia około 20 lat temu na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – zdolność do czynności prawnych i specjalistyczna wiedza

Informacje o osobach fizycznych to elementy wyjątkowo chronione, szczególnie współcześnie, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo kandydat musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów powołanie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – jakie funkcje spełnia administrator?

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny rejestr danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. W trakcie kursu słuchacze poznają najważniejsze terminy, takie jak dane osobowe, usuwanie danych osobowych, osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, jak również dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz kursu dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane kwalifikacje, jak również dostęp do materiałów edukacyjnych i szablonów dokumentacji.