Lepkościomierz – gdzie się go wykorzystuje

16 czerwca 2019

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga nadzwyczajnej dokładności i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z urządzeń użytkowanych we współczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Do czego służą?

Lepkościomierz – dokładny pomiar w różnych sektorach przemysłu

Lepkościomierz, nazwany także wiskozymetrem, to przyrząd laboratoryjny służący do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu – między innymi w zakładach chemicznych, przy produkcji papieru, opakowań, a także w branży spożywczej i motoryzacyjnej. Badaniom poddawane są płyny – lakiery, żywice, asfalt i klej. W zakładach chemicznych zazwyczaj używany jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości dynamicznej, kinetycznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest szczegółowe sprawdzenie jakości produktu, a także optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów.

Pomiar lepkości – rodzaje aparatów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze posiadają czujnik, który mierzy temperaturę i lepkość oraz przetwornik, do którego wysyłane są pomiary. Dane są w następnej kolejności przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się dwa bazowe typy lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie przeznaczeniem, sposobem działania oraz konstrukcją. Urządzenia ViscoScope wyposażone są w cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope zdaje egzamin przy badaniu cieczy zanieczyszczonych. Natomiast Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wykonujące ruch posuwisto-zwrotny i używany jest do diagnozowania czystych cieczy.