Denitryfikacja cz. 2

Doświadczenia wykazują, że w warunkach podobnych temuż samemu losowi ulec może nawet tak daleko posunięty produkt nitryfikacji jak saletra. Powyższy proces aczkolwiek przeważnie niepożądany, nie jest jednak dla rolnika bezwzględnie szkodliwym, azot bowiem, przeistoczony w postać organiczną z chwilą przefermentowania łatwo rozkładalnych związków bezazotowych, w odpowiednich warunkach, może z powrotem ulec fermentacji amoniakalnej, a następnie nitryfikacji i służyć za pokarm roślinom.

Jeśli materia organiczna, w której rozpoczął się już proces nitryfikacji, znajdzie się naraz w warunkach słabej przewiewności, to przy jednoczesnej obecności łatwo rozkładalnych substancji bezazotowych (naprz. gdy nawóz przeformentowany, zmieszamy z nawozom zupełnie świeżym), nastąpić może odtlenienie (redukcja) produktów nitryfikacji, mianowicie azotanów (saletry), rezultatem którego będzie powstanie amoniaku. Proces ten odbywa się w dwóch fazach: w pierwszej azotany, zostają przeistoczone w azotyny, w drugiej azotyny ulegają dalszej redukcji aż do powstania amoniaku.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  Kominki Podkarpackie
  konserwacja dzieł sztuki
  konsultacja psychologiczna
  kontener do olejów
  kosiarki łódź
  kostka brukowa luboń
  koszulki reklamowe z nadrukiem
  Kotły piece na pellet Mazowieckie
  kręgle drewniane dla dzieci
  krzesła do biura kraków